#Sever 1#Sever 2
Thiếu may mắn khi làm nhân viên của lão giám đốc nghiện sex

Thiếu may mắn khi làm nhân viên của lão giám đốc nghiện sex

6 6 votes

Nội dung phim

Vừa mới vào công ty làm việc được một thời gian mình cảm thấy công việc ở đây nó cũng nhàn và nó cũng cho mình được nhiều thứ trải nghiệm, tiền thu được cũng nhiều thế mà chẳng hiểu sao lại nhiều người nghỉ không muốn làm công việc này nhỉ, mình đã nghĩ chắc là có vấn đề gì đó đây, nhưng mình cũng chẳng quan tâm, sau một thời gian làm việc cuối cùng mình đã nhận ra được một điều rằng tại sao mà người ta lại nghỉ hết đến như thế vì ở đây có một thằng sếp khá nhu nhược cộng với đó là ông ấy lại là một thằng nghiện sex nữa chứ nghĩ mà cảm thấy chán vô cùng luôn

Diễn viên tham gia phim

N/A
Close Image