#Sever 1#Sever 2
Cung cấp dịch vụ đặc biệt để làm vừa lòng khách hàng

Cung cấp dịch vụ đặc biệt để làm vừa lòng khách hàng

10 1 vote

Nội dung phim

Mình mới mở cửa hàng nhưng khách hàng đến với mình có vẻ không được nhiều cho lắm chắc là quán làm việc chưa được tốt cho lắm vì thế mình quyết định cải tổ cái cửa hàng này để thu hút nhiều khác hơn, mình bắt đầu lên mạng tìm kiếm những người tiếp tân trẻ đẹp dù lúc đầu chi phí dành cho nó khá cao nhưng không sao mình có thể duy trì điều đó trong nữa năm, sau khi tuyển được vài em trẻ trẻ đẹp mình thấy quán mình đã có lượng khách ổn định mình bắt đầu mở ra nhiều trò để khách hàng có nhiều sự lựa chọn như đi ăn nhậu xong có thể mời tiếp viên đi chơi chẳng hạn

Diễn viên tham gia phim

N/A