#Sever 1#Sever 2
Con gái làm gái gọi không ngờ khách hàng là bố dượng

Con gái làm gái gọi không ngờ khách hàng là bố dượng

8 2 votes

Nội dung phim

sinh ra trong một gia đình nghèo không có điều kiện chính vì thế mà mình phải làm nhiều thứ để có thể tự mình nuôi sống bản thân mình nhất là cả những việc mà mình không hề mong muốn, việc làm gái cũng là bước đường cùng đối với người như mình, mình thực sự không hề muốn điều đó nhưng bây giờ không có tiền không có những thứ mà mình muốn, điều đầu tiên đối với con người đó chính là phải có kinh tế mà có kinh tế rồi thì người ta có thể làm được mọi thứ mà những thứ mọi người mong chờ đó chính xác là mình có thể tự chủ trong cuộc đời, hôm trước đi khác mà người khác đó chính là bố mình, thật là trái đất này rất tròn

Diễn viên tham gia phim

N/A